Sukelluslaite

apparatus.jpg

Keisarikunnan supersalainen sukelluslaite. käytettiin iskussa abolethin pesään, ja uhrattiin itsetuhomekanismilla.

SUKELLUSLAITTEEN KÄYTTOPAS, TOINEN PAINOS. Keisarikunnan Tekniset Manuaalit OY.

This item first appears to be a Huge sealed iron barrel
weighing 500 pounds.

The barrel has a hidden catch (kuva 1.),
which can be found with a successful DC 20 Intelligence
(Investigation) check.

Releasing the catch unlocks a hatch at one end of the barrel, allowing six Medium or smaller creatures to crawl inside. (kuva 2) Ten levers are set in a row at the far end, each in a neutral position, able to move either up or down. When certain levers are used, the apparatus transforms to resemble a giant lobster.

The apparatus is a Huge object with the following statistics:
Armor Class: 20
Hit Points: 200
Speed: 30 ft., swim 30 ft. (or 0 ft. for both if the legs and
tail aren’t extended, kts. kuva 3)

Damage Immunities: poison, psychic

To be used as a vehicle, the apparatus requires one pilot.
While the apparatus’s hatch is closed, the compartment
is airtight and watertight. The compartment holds
enough air for 30 hours of breathing, divided by the
number of breathing creatures inside. HUOM: Mikäli ilma laitteen sisällä alkaa vaikuttaa tunkkaiselta, tarkasta CO2-mittari VÄLITTÖMÄSTI

The apparatus floats on water. It can also go
underwater to a depth of 500 feet. Below that, the
vehicle takes 2d6 bludgeoning damage per minute
from pressure. Huomautus: laitteen sisän nousu tulee tapahtua ennen veteenlaskua, takaluukun avaaminen kovassa allokossa voi johtaa laitteen täyttymiseen vedellä ja uppoamiseen.

APPARATUS
A creature in the compartment can use an action to
move as many as two of the apparatus’s levers up or
down. After each use, a lever goes back to its neutral
position. Each lever, from left to right, functions as
shown in the Apparatus Levers table.
APPARATUS LEVERS
Lever:
1 ylös:

Legs and tail extend ,
allowing the apparatus to
walk and swim.

1 alas:

Legs and tail retract,
reducing the apparatus’s
speed to 0 and making
it unable to benefit from
bonuses to speed.
Forward window shutter
closes.

2 ylös:

Forward window shutter
opens.

2 alas:

Forward window shutter
closes.

3 ylös:

Side window shutters
open (two per side).

3 alas:

Side window shutters
close (two per side) .

4 ylös:

Two claws extend from
the front sides of the
apparatus.

4 alas:

The claws retract.

5 ylös:

Each extended claw
makes the following
melee weapon attack:
+8 to hit, reach 5 ft .,
one target. Hit: 7 (2d6)
bludgeoning damage.

5 alas:

Each extended claw
makes the following
melee weapon attack:
+8 to hit, reach 5 ft. , one
target. Hit: The target is
grappled (escape DC 15).

6 ylös:

The apparatus walks or
swims forward

6 alas:

The apparatus walks or
swims backward.

7 ylös:

Laite kääntyy oikealle tai ylös 90 asteeseen asti, vivun päällä olevan jakajanapin mukaan

7 alas:

Laite kääntyy vasemmalle tai alas 9 asteeseen asti, vivun päällä olevan jakajanapin mukaan

8 ylös:

Eyelike fixtures emit
bright light in a 30-foot
radius and dim light for
an additional 30 feet.

8 alas:

valot pois päältä

9 ylös:

The apparatus sinks as
much as 20 feet in liquid

9 alas:

The apparatus rises up to
20 feet in liquid.

10 ylös:

The rear hatch unseals
and opens.

10 alas:

The rear hatch closes
and seals.

Vivut 11-13 (punaiset, matkustamotilan takaosassa): Kaikki ylös-asennossa: itsetuho viritetty. vasen ja oikea alas-asennossa, keskimmäinen ylhäällä virittämisen jälkeen: ajastin käynnistetty, itsetuho 5 sekunnissa.

Sukelluslaite

Dworf Horror pekka_valtonen13 pekka_valtonen13